Gaten D passing volgens ISO 286-1

PASSINGEN
GATEN D E F G H J JS K M N P R S
ASSEN d e f g h j js k m n p r s

Gaten-D-passing
Disclaimer: het gebruik van deze gegevens is voor eigen risico van de gebruiker.